Twee Haachtse volleybalclubs, Olympia Haacht en De Mitters, slaan de handen in elkaar. Het signaal voor CD&V Haacht om een bijkomend punt in te dienen op de gemeenteraad van april i.v.m. de uitbreiding van het bestaande subsidiereglement.


De gemeenteraad keurde in het verleden een reglement goed aangaande infrastructuursubsidies voor erkende jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen. Hierin werd o.a. voorzien in eenmalige subsidie voor fusies van voetbal- en tennisclubs. Zij krijgen onder bepaalde voorwaarden een subsidie ten belope van 75% met een maximum van 175.000€ voor het uitvoeren van bepaalde infrastructuurwerken. Het is een stimulans om clubs ertoe aan te zetten om samen te gaan werken. Een fusie zou moeten leiden tot een efficiëntere werking en meer mogelijkheden voor de leden, en in het bijzonder voor de jeugd. Als CD&V hebben wij dit reglement ondersteund en goedgekeurd.


In het verlengde hiervan vinden wij dat andere sportverenigingen die fuseren ook recht hebben op ondersteuning en waardering, zoals de volleybalclubs Olympia Haacht en de Mitters. De belangrijkste drijfveer voor deze fusie is de overtuiging dat zij door hun krachten te bundelen, kunnen bouwen aan een sterke volleybalclub in Haacht hetgeen vooral ten goede zal komen aan al hun spelers en in het bijzonder de jeugd. Zij voeren zelf geen infrastructuurwerken uit gezien zij gebruik maken van de gemeentelijke sporthal, maar als gevolg van de fusie zal de gemeentelijke infrastructuur efficiënter kunnen worden gebruikt. De ondersteuning zou in hun geval kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het subsidiëren van de nieuwe uitrusting die een fusieclub nodig heeft. De club krijgt een nieuwe naam en clubkleuren en zal tal van ploegen omvatten. De contouren van een aanvullend reglement voor deze fusiesubsidiëring wordt best vastgelegd in overleg met de sportraad en alle fracties die ons initiatief steunen.


Tijdens het debat in de gemeenteraad is gebleken dat de meerderheid dit een zeer constructief en opbouwend voorstel vond, maar men heeft ons voorstel 11 stemmen tegen 10 toch naar de prullenmand verwezen. Spijtig dat de meerderheid het zelfs geen kans gaf om te onderzoeken en af te toetsen bij de sportraad, want het ingediende punt liet nog alle poorten open.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.