Tijdens de gemeenteraad van 27 april maakte Jos Verdeyen een aantal opmerkingen bij punt 11 : Openbare werken - Samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal NV, Kani NV en de gemeente Haacht betreffende de realisatie van een private toegangsweg, een fietspad en de watergebonden ontwikkeling voor de site Hambos.

Deze overeenkomst bevat vooral veel “intenties” en “streefdoelen”. Tijdens een presentatie van 28.03.2012 werd de vermoedelijke realisatie van de ontsluitingsweg van de nieuwe brug in Tildionk naar de N26 in het jaar 2014 voorzien. De samenwerkingsovereenkomst die nu voorgesteld wordt, heeft als streefdoel (en dus geen verbintenis !) de realisatie van de ontsluiting medio 2018. Deze termijnverschuiving met 4 jaar toont aan dat onze bezorgdheid bij de overeenkomst van april 2013 gegrond was: er is nog geen definitieve ontsluiting, dus geen exploitatie! Bijkomend kan de vraag worden gesteld: ligt het tracé nu definitief vast voor de weg vanaf de nieuwe brug naar de N26 ? Zijn er nog obstakels, bijvoorbeeld betreffende onteigeningen? Volgens de info van de burgemeester is er in een schrijven definitief aangegeven dat het tracé langs Fluxys zal lopen.

De overeenkomst bevat verschillende opschortende voorwaarden, die gezien de al lang aanslepende duur van het project al hadden moeten uitgeklaard zijn:

1)      het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een infrastructuur voor een laad- en loskade aan de rechteroever van het kanaal Leuven-Dijle te Haacht.

2)      de beschikbaarheid van de nodige budgetten.

3)      het verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen.

Wij vinden het vreemd dat hierover nog geen duidelijkheid is.

Haacht geeft zijn rechten op het jaagpad volledig op. Hier is blijkbaar nog discussie, anders zou dit niet zo formeel moeten worden opgenomen in de overeenkomst. Moet Haacht volledig op eigen kosten een alternatief fietspad aanleggen en bekostigen voor 1 bedrijf? Wij vinden van niet. Komt hier nog bij dat er nog zoveel obstakels zijn waar geen duidelijkheid over is (zie bijvoorbeeld al de opschortende voorwaarden), dat het momenteel voorbarig is om deze investering te doen. Er is geen zekerheid! In de overwegingen van het GR-punt 11 staat dat andere instanties zich engageren om mee te zoeken naar partners voor de financiering van het alternatieve fietspad. Waarom wordt dit niet formeel opgenomen in de overeenkomst? Hierin staat nog steeds dat Haacht dit alleen gaat financieren! Financiering van de toegangsweg wordt omschreven als een deel door Wegen &Zeekanaal en een deel door Kani. Zijn deze twee “delen” samen de 100%?  Zo ja, dan kan dit best ter verduidelijking opgenomen worden zodat men later niet nog voor een bijdrage bij de gemeente Haacht komt aankloppen.

We willen wel duidelijk stellen dat CD&V Haacht niet tegen een alternatief fietspad is als er geen andere mogelijkheid meer is!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.