Zoals iedereen al reeds jaren weet zorgen de activitenten van Celis en de N.V. Kani al jarenlang voor overlast in Tildonk; onder meer door de afsluting van het jaagpad.

Om dit soort van hinderlijke activiteiten te vermijden heeft de Haachtse gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Bedrijventerrein Hambos" opgesteld.  De Raad van State heeft echter bij arrest van 19 november 2019 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd. Met de vernietiging van het RUP wordt opnieuw een kritische stap gezet in het dossier dat al 22 jaar aansleept en dat draait rond de bouw door groep André Celis van een logistiek- en distributiecentrum voor bouwmaterialeen.

De bouw ervan kan bij de bevolking op weinig begrip rekenen. Zo waren er geregeld protestacties tegen het afsluiten van het jaagpad, de mobiliteitsproblemen of de hinder die de werken met zich meebracht. Maar nog in juli van dit jaar uitte de bevoegde Haachtse schepen Jos Verdeyen (CD&V) zijn grootste vrees nl de vernietiging - op vraag van Celis - van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hambos, vrees die nu bewaarheid wordt.

"Deze vraag tot vernietiging van het RUP kadert in de vergunningsstrijd die Celis al jaren voert", verduidelijkt hij. "Zo vraagt Celis al vele jaren een exploitatievergunning voor de in aanbouw zijnde site aan Hambos aan. Die werd door de provincie op 12 september 2019 vergund. De gemeente Haacht is tegen deze vergunning in beroep gegaan en dit beroep is momenteel in behandeling. Een uitspraak wordt verwacht in het voorjaar 2020. Begin 2017 ging BVBA Hambos Logistics bij de Raad van State in beroep tegen het RUP Hambos Het arrest is nu gevallen", aldus nog de schepen. "Het RUP,  waar onder andere het installeren van een breekwerf, hetgeen André Celis er ook zou willen doen, wordt uitgesloten, werd vernietigd.

Aangezien het bedrijventerrein Hambos een bovenlokaal karakter heeft, is het de bevoegdheid van het Vlaams Gewest om een RUP op te stellen. De gemeente kan dan wel vragen om deze bevoegdheid te delegeren aan de gemeente. Dat heeft de gemeente ook gedaan in een schrijven d.d. 22 mei 2014 aan de bevoegde minister van de Vlaamse Regering. Hiermee wou de gemeente hinderlijke activiteiten uitsluiten op deze site. Toenmalig bevoegd minister Muyters (N-VA) heeft ons daar op d.d. 14 juli 2014 geantwoord dat een delegatie niet nodig was gezien, en ik citeer: de gemeente Haacht over de volheid van bevoegdheid beschikt om hiervoor een gemeentelijk planningsinitiatief te nemen. De Raad van State heeft nu geoordeeld, na een beroep van BVBA Hambos Logistics, dat dit antwoord onvoldoende was als delegatie naar de gemeente toe. Op die basis werd het volledige RUP Hambos vernietigd. Het heeft niets te maken met de inhoud of de rest van de procedure. Het gaat louter over een spitsvondigheid van de advocaten van BVBA Hambos Logistics.

Als gemeente wil dit niet zeggen dat wij ons bij de zaken neerleggen en dat er vanaf nu zomaar alles kan. Wij zijn volop in overleg met onze adviseurs om na te gaan hoe wij hier nu het best op reageren en wat de te nemen stappen zijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.