Hergebruik bemalingswater en Haachts droogteplan.

Op de gemeenteraad van 22 juni 2020 werden een aantal voorstellen gelanceerd i.v.m. het hergebruik van bemalingswater. Dat is het water dat wordt opgepompt bij het verlagen van het grondwaterpeil, noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwwerken (bijvoorbeeld het bouwen van een kelder). We moeten met het hergebruik echter opletten en eveneens met de manier waarop we omgaan met de pompactiviteiten.

Waarom momenteel geen bemalingswater laten hergebruiken?

Voor de levering van het bemalingswater aan landbouwers of een groendienst is gezien de op te pompen hoeveelheid meestal een vergunning nodig en kan het niet met een gewone melding. De doorlooptijd van een melding is ongeveer 1 maand en van een vergunning is dat 3 tot 4 maanden. De huidige wetgeving is dus niet aangepast op het hergebruiken van bemaIingswater gezien de duur van de aanvraagprocedure.

Het belangrijkste nadeel is dat het opgepompte water ongecontroleerd is. Er kunnen kleine partikels inzitten die filters van regenwaterinstallaties verstoppen. De vervuiling kan ook van dien aard zijn dat ze de gezondheid in gevaar brengt. Het zou dan onverantwoord zijn dat een lokale overheid toelating geeft aan burgers en landbouwers om water te gebruiken waarvan de samenstelling niet gekend is. Hieromtrent bestaan momenteel geen eenduidige regels en een aanduiding zoals “te gebruiken op eigen risico” vinden wij geen goed bestuur. De volksgezondheid mag niet in gevaar worden gebracht en dat is ook het standpunt van de Vlaamse Milieumaatschappij en andere Vlaamse (overheids)diensten. Daarom wensen wij geen opgepompt water ter beschikking te stellen van burgers en landbouwers.

Op dit moment wordt op Vlaams niveau onderzocht wat er mogelijk is. We volgen de evoluties op die vanuit de provincie of het Vlaamse niveau komen rond eventuele nieuwe inzichten vanuit onderzoek, aanpassingen aan reglementeringen of nieuwe aanbevelingen rond de mogelijkheden van hergebruik van bemalingswater. Zodra hier een duidelijk en veilig kader is, willen we vanuit de gemeente graag meewerken aan het hergebruik ervan om zo verspilling van water te voorkomen.

Andere maatregelen

Pompactiviteiten stopzetten tijdens het bouwverlof moet de doelstelling zijn, maar is niet altijd mogelijk en is afhankelijk van de situatie waarin de werf zich bevindt. De bemaling ongecontroleerd stopzetten houdt risico’s in t.o.v. de in uitvoering zijnde werken en kan leiden tot zware schade. Bouwheren kunnen wel worden aangemaand om alles in het werk te stellen om niet te pompen tijdens het bouwverlof. Het sonde gestuurd pompen is wel een goede oplossing. Er wordt slechts gepompt tot het vereiste waterniveau is bereikt en het voorkomt nodeloos oppompen. Daarom gaan we deze regel invoeren.

Wat met een "droogteplan"?

Haacht wil nog een stap verder gaan dan alleen de omgang met bemalingswater. De steun van een hogere overheid is daarbij cruciaal om de neuzen allemaal in één richting te zetten. Nu nemen een paar steden en gemeenten een aantal maatregelen volgens hun eigen inzichten, waardoor er de meest diverse reglementen ontstaan en dat moeten we vermijden. 

De provincie gaat daarom initiatief nemen rond de droogteproblematiek want het stopt niet bij de gemeentegrens, maar is juist een grensoverschrijdend probleem. Daarom dat de provincie hier een trekkende rol gaat spelen, die veel verder gaat dan hemelwaterplannen, maar ook betrekking heeft op verordeningen betreffende verharding, infiltratie, captatie, … Daar willen wij op inzetten. Maximale uniformiteit moet het streefdoel zijn.

Jos Verdeyen, Schepen van Omgeving.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.