Meerjarenplan 2020 - 2025

De gemeenteraad van Haacht keurde op 16 december 2019 de meerjarenplanning goed. Het beleidsplan samen met de financiële vertaling werden uitvoerig toegelicht. Graag stelt CD&V Haacht aan u het beleidsplan voor de komende jaren voor. Samen werken wij aan een Hecht Haacht!

Het meerjarenplan behelst zeven doelstellingen:

Doelstelling 1:   Het lokaal zorgbestuur Haacht is een performante en klantgerichte  organisatie die   kwaliteitsvol werkt, open communiceert, een modern HR-beleid voert en streeft   naar een verhoging van de digitale maturiteit. 

Doelstelling 2:   Het lokaal zorgbestuur neemt een regierol op voor de ontwikkeling en   implementatie   van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid en gezondheidsbeleid, in   samenwerking met de andere (lokale) actoren en de bevolking, en biedt aan elke   inwoner een antwoord op maat op zorgnoden en –vragen.

Doelstelling 3:   Het lokaal zorgbestuur stimuleert werken, ontspannen, ondernemen en  winkelen   in   de gemeente.

Doelstelling 4:   Het lokaal zorgbestuur kiest voor een gezond mobiliteitssysteem en verzekert de   mobiliteit van alle vervoersmodi met aandacht voor de verkeersveiligheid,   verkeersleefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, doorstroming en   toegankelijkheid.

Doelstelling 5:   Het lokaal zorgbestuur realiseert en onderhoudt duurzame, kwaliteitsvolle,  veilige en   leefbare openbare ruimten en gebouwen met aandacht voor alle  gebruikers.

Doelstelling 6:   Het lokaal zorgbestuur ontwikkelt een duurzaam omgevingsbeleid voor ruimtelijke   ordening, wonen en leefmilieu en streeft naar een optimaal ruimtelijk rendement.

Doelstelling 7:   Het lokaal zorgbestuur zorgt ervoor dat de inwoners zich veilig voelen in de   gemeente.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.