voor een hecht en sociaal Haacht

Het sociale luik blijft voor de gemeente Haacht van groot belang.

De brede waaier van ondersteuning aangeboden door het OCMW is belangrijk voor onze ganse multiculturele gemeenschap.

Het geïntegreerd breed onthaal is een volgende stap in de samenwerking tussen diverse sociale actoren op intergemeentelijk niveau.

Het lokaal zorgbestuur zet ook in op arbeidstrajectbegeleiding en huisvesting van kansarmen, en woonkwaliteit en zorg in de vertrouwde omgeving van onze senioren.

Sociale cohesie wordt bevorderd. Een voorbeeld wordt de intensieve samenwerking met het lokaal dienstencentrum door het organiseren van gemeenschappelijke initiatieven. In dezelfde lijn liggen de acties rond een gezond Haacht en waarbij we via een gezondheidsenquête meer inzicht willen verwerven.

De gemeente ondersteunt de vrijwilligers, want zij zijn een belangrijk hoeksteen van onze samenleving.

Het Huis van het Kind krijgt een echte plaats in onze gemeente. De kinderopvang heeft een extra dimensie met een aantal bijkomende activiteiten via Hopla+.

De gemeente blijft zelf onderwijs aanbieden en een onderwijsflankerend beleid voeren. De schoolinfrastructuur wordt aangepast en vernieuwd waar nodig.

De intergemeentelijke bibliotheek HaBoBib onderzoekt nieuwe uitdagingen, gaande van schaalvergroting tot intensievere samenwerking met alle scholen.

Haacht kijkt over de grenzen heen via het Noord-zuidbeleid. Fair Trade en het Afrika Filmfestival zijn in dat opzicht een klasieker en worden verder uitgebouwd door de organisatie van een wereldfeest. Lokale actoren die zich inzetten voor noord-zuidprojecten krijgen onze steun.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.