Duurzaamheid is evenzeer een rode draad doorheen het beleidsplan, maar vereist ook specifieke maatregelen die kunnen gekoppeld worden aan het klimaatbeleid.

We vergroenen bijvoorbeeld de begraafplaatsen en planten minimum 3.000 bomen op diverse locaties.

Het nieuwe kerkenbeleidsplan past in een duurzaam gebruik van onze pastorieën en kerkgebouwen.

Er wordt een toekomstgericht klimaatbeleidsplan uitgewerkt waarbij verder kijken dan de gemeentegrenzen. Er wordt intergemeentelijk samengewerkt en externe experten ondersteunen ons. De inwoners gaan we maximaal betrekken en al bestaande initiatieven zoals de klimaatraad, klimaatstraat, repaircafé, enz… willen we als gemeente faciliteren.

Om dit alles in goede banen te leiden wordt er een duurzaamheidsambtenaar aangeworven.

Haacht wil zijn voortrekkersrol op vlak van milieuvriendelijkheid blijven behouden. We streven naar nog minder (rest)afval en blijven inzetten op het sorteren van de overblijvende fracties. Daarbij is het belangrijk dat onze particuliere inwoners gebruikmaken van de huis-aan-huisinzameling en het recyclagepark van onze partner EcoWerf. Voor bedrijven en grotere bouwprojecten kijken we naar geclusterde afvalverzameling en -ophaling.

Het voorkomen van zwerfvuil is een prioriteit. Zwerfvuilacties van verenigingen, scholen en inwoners kunnen rekenen op de steun van de gemeente.

Biodiversiteit en ondersteuning van natuur en natuurverenigingen zijn een zorg voor het bestuur. Dit geldt ook voor een zuinig waterbeheer en klimaatadaptie. De rioleringsgraad wordt verhoogd via rioleringswerken in samenwerking met Aquafin: Hambos- Wakkerzeel, Scharent-Hanewijk, Mortelstraat, Provinciesteenweg, Rijmenamsesteenweg en Vinkstraat.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.