Deel 1: Participatie & Communicatie

De gemeenteraad van Haacht keurde op 16 december 2019 de meerjarenplanning goed. Het beleidsplan samen met de financiële vertaling werden uitvoerig toegelicht.

Het is een ambitieus plan waarbij 31,9 miljoen EUR zal worden geïnvesteerd, wat 50% meer is dan in de vorige legislatuur. Dit zal worden gerealiseerd zonder belastingverhoging en zonder bijkomende leningslast.

Een rode draad door het beleidsplan is participatie en communicatie.

Het is van toepassing in elk beleidsdomein. Er is niet gewacht op het meerjarenplan om hiermee van start te gaan. Onze inwoners hadden via de omgevingsanalyse aangegeven dat het een werkpunt was en dus is CD&V met de coalitiepartners onmiddellijk aan de slag gegaan.

In september werd Hoplr gelanceerd. Met deze tool brengen we de burgers dichter bij mekaar, niet alleen via communicatie maar ook via directe contacten.

In de loop van 2020 wordt CitizenLab geactiveerd. Met dit instrument gaan we nog een stap verder en zetten we volop in op burgerparticipatie. Burgers zullen hun mening en ideeën over diverse onderwerpen en voorstellen kunnen geven, en op die manier participeren in de uitvoering van het beleid.

De website wordt vernieuwd op een meer logische en gebruiksvriendelijkere manier, en krijgt een verlengstuk via een gemeentelijke app. Deze gemeente app zal iedereen toelaten om alle relevante informatie rond de gemeente te raadplegen op je smartphone.

De papieren communicatiemiddelen blijven bestaan. Het tweemaandelijkse infoblad “Hecht Haacht” vervangt “Haacht info”. Meteen heb je ook kennis gemaakt met de nieuwe baseline van onze gemeente. Hieraan is ook een nieuw logo gekoppeld dat symbool staat voor de verbondenheid en gastvrijheid van onze gemeente.

De digitalisering zet zich door, niet alleen op communicatieniveau maar ook wat dienstverlening en organisatie betreft. Het e-loket wordt verder uitgebouwd, waarbij gebruiksvriendelijkheid een prioriteit is. Op een aantal strategische plaatsen worden digitale informatieborden voorzien om informatie van de gemeente en de verenigingen kenbaar te maken.

De interne gemeentelijke organisatie wordt verder gedigitaliseerd. De integratie van gemeente en OCMW maakt dat dit meer nodig is dan ooit. Het is belangrijk dat de diverse diensten op hetzelfde platform kunnen werken waar alle interne informatie op eenzelfde manier gestructureerd en bereikbaar is. Het komt de externe dienstverlening ten goede, wat voor onze inwoners o.a. tot uiting komt in de loketfunctie die onlangs werd uitgebreid met de mogelijkheid om op afspraak langs te komen.

Haacht draagt ook zorg voor zijn personeel en dit in een breed kader: ondersteuning, opvolging, ontwikkeling en welzijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.