Evenwichtige ruimtelijke ordening met aandacht voor groen en diverse woonvormen

In samenwerking met WinAr bewaken we ons onroerend erfgoed bij de realisatie van restauraties of andere stedenbouwkundige projecten.  

Op gebied van ruimtelijke ordening gaan we onze visie en inzichten aftoetsen aan het nieuwe ‘Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant’, om samen met de hogere overheden tot een samenhangend geheel te komen. In overleg met team Omgeving, gebaseerd op goede ruimtelijke ordening, is het wenselijk om een aantal basisregels i.v.m. omgevingsvergunningen vast te leggen. Op die manier kan een zo coherent mogelijk vergunningsbeleid gevoerd worden en de dienstverlening aan de inwoners eenduidiger gemaakt worden.

Een aantal RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) staan op de planning: RUP binnengebieden (woongebieden aansluitend bij dorpskernen), RUP tennis en recreatiekorrel Wakkerzeel, RUP Gerzevien (te herzien BPA van 1981), RUP bedrijvenkorrels Kruineikestraat en heropstart RUP Hambos.

Een belangrijke uitdaging is het behoud van het evenwicht tussen bewoning en open ruimte. Het groen moeten we zeker behouden. Wat wonen betreft moeten we inzetten op verdichting en woonkernversterking met aandacht voor groenvoorzieningen. We gaan een duidelijke afbakening moeten maken tussen de meer dynamische woonkernen en de landelijke woonkernen, waar verdichting met de nodige omzichtigheid moet worden behandeld. We ontwikkelen en implementeren een woonbeleid met aandacht voor zorgwonen en alternatieve vormen van wonen.

Wat omgevingshandhaving betreft, wordt een strategie uitgewerkt waarin de prioriteiten worden vastgelegd.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.