Toekomst

Ondanks deze moeilijke tijden staat de wereld niet stil. Uiteraard wil CD&V Haacht verder werken aan de toekomst van Haacht en haar inwoners.

CD&V Haacht stelde samen met haar coalitiepartners het meerjarenplan van Haacht op. Dit plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd in december 2019.

Welke doelstellingen stelt het beleidsplan op korte termijn voorop?

Onze partij zet zich van oudsher in op mobiliteit. De jaarlijkse campagne Koning Fiets en de uitgifte van onze fietsbrochure in 2017 illustreren dit. Het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor Haacht is voor CD&V Haacht prioritair. Hierbij houden wij de vinger aan de pols, mede dankzij Brigitte Mouligneau, onze vertegenwoordigster in de gemeenteraads-commissie mobiliteit.  Het nieuwe mobiliteitsplan dient een plan met een langetermijnvisie op mobiliteit in en rond Haacht te worden, een plan waarbij alle weggebruikers elkaar respecteren, zich veilig kunnen verplaatsen en kostbare tijd besparen. Rond het centrum van Haacht verplaatst men zich vlot en rustig. Haacht centrum heeft overal zone 30 of zone 50. Verkeer dat door het centrum moet, doet dit voorzichtig aan 30 km/u, met respect voor fietsers en voetgangers. Het verkeer op de ring van Haacht kan aan een snelheid van maximaal 50 km/u zich verplaatsen.


Een nieuw coherent mobiliteitsplan zal alle initiatieven met elkaar verbinden. In de komende periode kunnen Haachtenaren nog op twee participatiemomenten hun input geven aan het opstellen van het mobiliteitsplan. CD&V Haacht roept  jullie op om hieraan deel te nemen. Informatie vinden jullie hier terug. Enkel met jullie bijdrage komen we tot een goed en breed gedragen plan.

Ook de N21 staat op onze agenda. We blijven bij het Vlaamse Gewest aandringen op een snelle, concrete en veilige oplossing. Komt er nu een brug of een tunnel? 

Tot een algemene aanpak van dit zwart verkeerspunt worden een dubbelzijdig fietspad en een busbaan (in de richting van Haacht Station) voorzien van Haacht Station tot aan het rondpunt van de Zoellaan.

Deze zal aan de linkerkant (komend van Haacht Station) gerealiseerd worden en op zeer korte termijn (2023). Zo kunnen leerlingen die in Haacht naar school komen, zich veilig met de fiets en met het openbaar vervoer van en naar school begeven. 

CD&V Haacht blijft alle initiatieven onderschrijven die de lokale handelaars steunen. De website die onze bestuursleden Jolien Beerens en Vincent Vanhumbeeck, in het voorjaar hebben opgesteld, bevat een oplijsting van onze handelaars. Deze website blijft bestaan. De nieuwe website ‘Het bestaat in Haacht’ bouwt hierop verder. 

De belangrijkste focus van onze partij blijft de mensen, met aandacht voor het sociale netwerk waarop iedereen kan terugvallen. Onze vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, Sofie Steenhaut, vraagt speciale aandacht voor het opvolgen van leerlingen in kwetsbare gezinnen bij nieuwe golven van COVID-19. Nu meer dan nodig. Ook zij hebben nood aan een plek waar ze terecht kunnen. Wie de diensten van het OCMW (juridische dienst, gezinshulp, klusjesdienst, ...) wil leren kennen,kan ons een mailtje sturen. Wij wijzen jou graag de weg. 

Bij CD&V Haacht pleiten wij al geruimte tijd voor meer burgerparticipatie. De uitrol van het burgerparcitipatieplatform Citizen Lab in Haacht en de lancering van Hoplr zijn hier enkele voorbeelden van. Onder impuls van onze gemeenteraadsvoorzitter Vincent Vanhumbeeck werd een nieuw reglement  dat burgerpunten mogelijk maakt, goedgekeurd. Via deze burgerpunten kan iedere inwoner van Haacht, ouder dan 16 jaar, zelf een vraag komen stellen aan de gemeenteraad. Interesse? Stuur gerust een mailtje naar onze gemeenteraadsvoorzitter! 


Het Sinterklaasfeest van Jong CD&V Haacht was vorig jaar een groot succes voor de allerkleinsten en hun familie. Wij hopen dat dit jaar te kunnen herhalen en het succes te evenaren. We bekijken momenteel of een digitale versie een optie zou zijn.  Cadeautjes kan je op vele manieren uitdelen, niet?!

Een andere verkiezingsbelofte wordt binnenkort gerealiseerd. Het besluit om de digitale informatieborden te bestellen en te laten plaatsen werd genomen. Een overheidsopdracht werd hiervoor uitgeschreven. Deze borden zullen in de loop van 2021 geplaatst worden.  Onze schepen van informatie en communicatie, omgeving, sport en dierenwelzijn Jos Verdeyen zal  de besprekingen met de uitvoerende firma onder zijn hoede nemen.

Op het vlak van sport wordt een vereenvoudiging van de toekenning van subsidies uitgewerkt. Er werd met alle betrokkenen al hard gewerkt om een eenvoudiger systeem op te zetten waarbij niet het aantal gediplomeerde trainers het belangrijkste criterium zal zijn, maar wel het aantal leden. Dat past in de filosofie ‘Sport Voor Iedereen’. Ook de andere sportgerelateerde reglementen worden onder de loep genomen zoals bijvoorbeeld de infrastructuursubsidies.

Op het vlak van dierenwelzijn is onze schepen momenteel op zoek naar een locatie voor een tweede hondenlosloopweide en voor een dierenbegraafplaats.

Op gebied van klimaat en duurzaamheid werd midden 2020 een duurzaamheidsambtenaar aangeworven. Het laat ons toe om in de toekomst meer in te zetten op deze thema’s. Momenteel onderzoeken we hoe autodelen kan opgestart worden en worden de actieplannen ivm klimaat geactualiseerd.

CD&V Haacht zit niet stil en volgt nauwgezet belangrijke dossiers op: onder meer de ontwikkeling van de site van Hambos Logistics (Celis), de heraanleg van de N21 tussen Haacht-Station en het rondpunt en de renovatie van de woningen in de Spreeuwestraat.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.