Als het van CD&V afhangt !

 

Elke buurt telt

 • Wij maken werk van een doordachte ruimtelijke ordening, met versterkte woonkernen en meer ruimte voor groen. Bijkomende speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen voor buurtbewoners moeten er voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Als gemeente ondersteunen we een actieve buurtwerking.
 • CD&V Haacht gaat voor de realisatie van een jeugdhuis.
 • Ondersteuning van het verenigingsleven en van het ondernemerschap zijn voor ons belangrijke pijlers.

 

Warme gemeente voor iedereen

 • Kinderopvang is prioritair. Elk kind verdient kwaliteitsvolle opvang.
 • Vrijwilligerswerk vinden wij zeer belangrijk en daarom wil CD&V o.a. de mantelzorgpremie opwaarderen.
 • Alle bestaande onderwijsnetten willen wij behouden.
 • De sociale voorzieningen moeten verder worden uitgebouwd. Mensen in kansarmoede en eenzaamheid verdienen onze steun. De realisatie van een dienstencentrum kadert in dit opzet.

 

 

Sport 

 • We blijven inzetten op de ondersteuning van sportverenigingen en individuele sporters.
 • Wij willen een Finse piste aanleggen en gaan actief een partnerschap zoeken voor de realisatie van een zwembad.

 

 

 

 

Gezonde omgeving 

 • We willen hernieuwbare energie stimuleren en streven naar nette buurten
 • We willen het inzetten van hernieuwbare energie stimuleren en streven naar nette buurten.
 • Er kan geen exploitatie van het industrieterrein Hambos plaatsvinden alvorens de volledige ontsluiting is gerealiseerd.
 • Wij ijveren voor de afschaffing van Leuven Rechtdoor.

 

Heldere communicatie

 • Directe communicatie naar de inwoners bij werken of andere activiteiten zijn voor ons erg belangrijk; dit kan via de weg van de verdere digitalisering, maar ook door het behoud van Haacht info en gerichte informatiebrieven.
 • We willen digitale borden plaatsen voor een snelle en flexibele communicatie.

 

 

Vlot en veilig door Haacht

 • De voetpaden- en fietsinfrastructuur dient te worden verbeterd voor de zwakkere weggebruiker met bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen.

 • Wij willen de opmaak en realisatie van een integraal verkeersplan voor gans Haacht.
 • We blijven ijveren voor een rotonde aan het kruispunt Keerbergsesteenweg, Zoellaan en Lombaarden.
 • De brede omgeving van Haacht-Station dient dringend door de hogere overheid in samenwerking met de gemeente te worden  aangepakt.
 • Het openbaar vervoer verdient een opwaardering. Daarbij denken we  aan een busverbinding tussen Wakkerzeel en Haacht en de verhoging van het perron in het station van Haacht.
 • De afstand tussen burger en politie willen we verkleinen door de wijkagent meer in de kijker te zetten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.